Av: Gosha Askar

Lillehammer Fotballklubb fikk muligheten til å delta på ALLEMED-dugnaden. Dette er en dugnad som skal bevisstgjøre viktigheten av barns deltakelse i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Her var det 35 forskjellige deltakere som representerte idrettsklubber, fritidsordninger, politikere, engasjerte privatpersoner og Sparebankstiftelsen DNB.

Formålet bak dette møtet dreier seg om hvordan alle disse aktørene kan sikre fritidsaktivitet for barn. Et annet viktig poeng er hvordan vi her i Lillehammer kan samarbeide på tvers av hverandre, slik at barn får muligheten til å ta del i en aktivitet de ønsker.

Deltakerne ble inndelt i grupper og måtte ta for seg caser, diskutere hva som blir gjort i Lillehammer og dele erfaringer fra egen hverdag. Dugnaden bidro til at flere som ellers ikke møtes, fikk muligheten til å utveksle erfaring fra egen hverdag.

Vi i Lillehammer FK takker for en hyggelig invitasjon, en flott ettermiddag, og vi ser fram til fortsettelsen. Vi og andre lag og foreninger ønsker å være vårt samfunnsansvar bevisst, og deltakelse i organisert aktivitet er et viktig prinsipp for dannelse.