Lillehammer kommune holder Stampesletta åpen for uorganisert aktivitet. Her finner dere viktig informasjon fra kommunen og oss som klubb.

Lillehammer FK støtter lojalt opp om den nasjonale dugnaden knyttet til COVID-19, hvor målet er å begrense smitten så mye som mulig. Vi har på våre websider og i informasjon til våre medlemmer og Samarbeidspartnere vært tydelig på vårt standpunkt, hvor vi ikke ønsker aktivitet på Stampesletta.

Dette skyldes flere forhold, blant annet anbefalinger fra NFF og NFF Indre Østland. Det er naturlig at vi som klubb slutter oss lojalt til de retningslinjer som kommer fra Krets og Forbund. Her ønsker vi å agere solidarisk med resten av fotballfamilien.

Lørdag valgte Politiet å stanse den uorganiserte aktiviteten, og vi tenker at det er synd for dem som blir rammet. I tillegg tenker vi at Politiet kanskje har mange andre viktige forhold å ta seg av.

Det postes også tidvis svært ukritisk bilder av uorganisert aktivitet på Stampesletta i sosiale medier. Dette kan være aktivitet som faller innenfor gjeldene regler, men som da på uheldig vis kan ramme både enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. Basert på hvordan folk uttaler seg i kommentarfeltene, tror vi at mye energi ville bli brukt mer konstruktivt om banen var stengt.

Som vi også uttalte i GD, respekterer vi at Lillehammer kommune som anleggseier kan falle ned på andre konklusjoner, og vedlagt denne saken finner dere brevet fra Kommunelegen. Her utdypes viktige forhold mht. bruken av Stampesletta. Vi ber alle medlemmer om å sette seg godt inn i vedlagte skriv som dere finner i pdf her på siden. Det henger også plakater på Stampesletta mht. de regler som gjelder ved uorganisert aktivitet/bruk av anlegget.

Vi har ellers stor tillit til at våre medlemmer kan ta veloverveide valg. Det har de siste to ukene vist. Vi både håper og tror at vi om ikke alt for lenge kan være i gang igjen også med organisert aktivitet. Sesongen begynner senere i år, men den kan fortsatt bli meget fin.

Sportslig hilsen

Styret og Administasjonen

FIL MED BREV FRA KOMMUNEOVERLEGE MORTEN BERGKÅSA: 

BREV FRA KOMMUNEN TIL FOTBALLSPILLERNE I KOMMUNEN