I helgen var Lillehammer FK vertskap for Del 4 av Grasrottrenerutdanningen, og det gikk unna på feltet. 

Grunnet Covid-19 ble de aller fleste kurs satt på vent denne våren. Vi i Lillehammer FK er så heldige å ha flere personer som er sertifiserte veiledere og en del av NFF Indre Østland sitt intsruktørkorps. Det ble derfor besluttet at med Lillehammer FK som vertskap, ble samtlige fire Delkurs av Grasrottrenerutdanningen satt opp med Stampa som base denne høsten.

Det betyr at man kunne dra igjennom hele utdannelsen i løpet av en høst. En god del har gjort dette, noen har fylt på med manglende moduler, mens andre ønsker en noe saktere progresjon. Totalt har mer enn 50 trenere fra ulike klubber i NFF Indre Østland deltatt på de fire Delkursene.

En generell oppfordring er at man over noe tid gjennomfører alle fire Delkurs. Dette fordi det gir et verdifullt totalperspektiv på trenerrollen. Samtidig blir man sertifisert som Grasrottrener. Det gjør noe med egen stolthet.

Fra Delkurs 1, ofte kjent som barnefotballkurset, beveger man seg opp i sin private funksjonalitetsskala. Målet er å gå fra å sette i gang meningsfull og tilpasset aktivitet, til aktivt å kunne veilede på valg og utførelse. Fra å holde praksis på feltet på ca. 20 minutter, kjører man i Delkurs 4 hele 60 minutter på feltet, hvor man virkelig får prøvd seg i trenerrollen, og da i ungdomsfotballen. Det kan være et stykke utenfor komfortsonen for noen, men svært givende når det først er gjort. Med umiddelbar tilbakemelding på feltet etter endt instruksjon, samt gode refleksjoner og erfaringsutvekslinger i etterkant, er trenerkurs den beste investeringen, både for trenere og klubber. Skolerte trenere sikrer kvalitet på feltet, som igjen medfører trivsel og mestring for alle. Det flotte med Grasrottrenerutdanningen er at fremfor å sitte inne og «snakke om», er man ute og øver i rollen. Det er praktiske kurs noe som bidrar til et betydelig læringsutbytte for deltakerne.

Vi kan ellers legge til at NFF sin modell for trenerutdanning er meget vel ansett i hele Europa. Her passer det godt også å nevne Cupfinaleseminaret hver høst som er Nordens største tiltak for trenere, uavhengig av nivå i egen klubbhverdag.

Vi i Lillehammer FK synes det har vært meget trivelig å være vertskap når NFF Indre Østland holder kurs, og vi takker for tilliten. Vi takker også vår gode nabo, Lillehammer KFK, som i likhet med oss selv har bidratt med objekter. Uten spillere, blir det intet kurs.

Vi avslutter med å gratulere alle som har gjennomført og bestått kurs denne høsten, og ønsker alle lykke til videre på feltet i egen trenerhverdag.

Utdanningshilsen
LFK web