Publisert: 21. november 2018 - Karen Sann Fougner

Helgen 16-18. november gikk startskuddet for NFF Spillerutvikling B i regi av NFF Indre Østland og NFF Akershus. Dette er første gang kurset avholdes i regi av disse kretsene, og det er en del av første runde noensinne på landsbasis. Blant 16 deltakerefinner vi trenerne Henrik Wangberg og Børge Toft som representerer Lillehammer Fotballklubb. Minstekravet for opptak på NFF Spillerutvikling B er bestått UEFA B-lisens.

46429766_267428640583675_3532608509310926848_n.jpg

 (Fotograf: Eivind Sollie. Børge Toft og Henrik Wangberg er hhv nr. 2 og 3. i rad to fra venstre på bildet)

Landslagsskolen er Norges øverste spillerutviklingstiltak

Rammeverket for spillerutvikling i Norges Fotballforbund heter Landslagsskolen. Landslagsskolen består av tiltak og rammeplaner for utvikling av fotballspillere. Med dette som bakteppe arrangerer NFF via kretsene Spillerutvikling B-lisens. Det arrangeres også et kurs som heter Spillerutvikling A-lisens sentralt hvert år.

Etter tre intense dager i november skal Henrik og Børge møte på to helgesamlinger på nyåret i februar og april. Mellom samlingene har deltakerne med seg oppgaver de skal gjennomføre.

Godt fornøyde med første helg

Både Henrik og Børge uttrykker at første helg var givende. Henrik sier følgende:

  • Kurset er annerledes enn B-lisens da deltakerne møter med et annet startpunkt enn på B-lisens. Erfaringen og bakgrunnen til deltakerne er ganske bred og varierende. Dette gjør at både gjennomføring av praksis og teorisekvenser har et ganske høyt praktisk og teoretisk nivå. Jeg opplever også at instruktørene holder et høyt nivå.

Børge er enig i mye av det Henrik sier, men ønsker å presisere følgende:

  • På kurset opplever jeg at meningsrommet er stort, noe som igjen er utviklende for mangfoldet av oppfatninger. Takhøyden er større enn man normalt tenker at forbundstiltak pleier å ha. Dette bidrar til utvikling!

Fra denne samlingen tar Henrik og Børge med seg erfaring fra videoanalyse, praksis på feltet og relasjoner med trenere i andre utviklingsmiljøer. De har også satt individuelle utviklingsmål, og Lillehammer Fotballklubb håper at både trenerne og spillerne i klubben nyter godt av dette tiltaket. Det er viktig for Lillehammer Fotballklubb at trenerne våre utvider både kompetanse og erfaring.

Generalsponsorer

Bli kjent med trenerne i ungdomsavdelingen: Eirik Sørensen

Lillehammer Fotballklubb har for første gang eksterne hovedtrenere for alle trinn fra G12 og helt opp til A-laget. De neste ukene kommer vi til å presentere disse og si litt om bakgrunnen deres. Først ut er Eirik Sørensen, ny i klubben høsten 2018. Eirik er hovedtrener på G13, og bidrar også som ekstra ressurs på G16 Rekrutt.  Bildetekst: Eirik Sørensen avbildet på brakka, hvor han ofte er å se i timene før trening. 

Christoffer Brusnes forlenger ut 2019!

Lillehammer FK v/utviklingssjef Henrik Wangberg signerte i dag Christoffer Berntsen Brusnes for 2019-sesongen. Brusnes har vært en del av a-laget siden høsten 2017, men ble først spilleklar i 2018.

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer

Støttespillere

Advokat Geir Berg