Publisert: 06. mai 2017 - Justus Moe

Torsdag avhold LFK klubbmøte i kantinen på Lillehammer Videregående skole avdeling sør. På tross av et ikke overveldende oppmøte fra klubbens rundt 800 aktive og deres foreldre var det mye spennende informasjon på agendaen, blant annet status på fotballhall i Lillehammer.

DSC_6797.JPG

Styreleder Per Anders Bang åpnet møtet med å fortelle om LFKs strategiplan og målsetninger, blant annet om opprykk for A-laget innen 2020 og spill i OBOS-ligaen innen 2025. Visjonen for klubben "Flest mulig, lengst mulig, best mulig" skal opprettholdes og LFK er allerede gode på "Flest mulig og lengst mulig", mens på "best mulig" er det fremdeles jobb som må gjøres. Konkrete tiltak som ble presentert var revidering av sportsplan, mer trening til de som ønsker det, samt en rød tråd i treningsarbeidet fra barnefotballen og opp på seniornivå. I det ligger det blant annet kompentanseheving og "trening" av trenere. Bang kunne også fortelle litt om det regionale samarbeidet som har blitt innledet med LKFK og som det fremdeles er dialog om med Faaberg Fotball og Roterud I.L.

Deretter var det studenter fra HIL som fortalte litt om sitt prosjekt sammen med LFK som du kan lese mer om her.

Så var det hovedtrener for A-laget, Ørjan Christiansen sin tur.

- Når de sa det ikke var kommet folk på møtet så tenkte jeg at det var kommet to stykker, men dette er ikke så ille, sa han og kikket ut på de rundt 15 som hadde prioritert møtet denne torsdagen.

- Det er faktisk ikke så uvanlig at de tar litt tid før slike ting kommer igang og i klubber jeg har vært i så har det også vært slik, sa Christiansen før han fortalte om sin egen spiller- og trenerkarriere, hva hans mål og ønsker for Lillehammer Fotballklubb er og de to viktigste punktene for å nå disse målene; Kompetanse og kontinuitet.

Status for fotballhall-prosjektet var det knyttet spenning til. Mads Lo fortalte om prosessen fra de startet arbeidet i 2014og fram til i dag. Det realistiske målet er en 11'er hall plassert sør på Stampesletta og i november 2016 innvilget Lillehammers politikere penger til å fortsette utredningsarbeidet. Det er laget tegninger og planen er at hallen skal bygges i tre, slik at den følger kommunens vedtatte planer om nybygg. Arbeidstittelen for hallen er "Dølahallen" og blant utfordringene er blant annet at det er et komunalt vedtak på at det skal være siktlinje fra Speiderhuset og opp til Lysgårdsbakken, noe som kan bli hindret om hallen bygges med sine 20 meter slik planen er i dag. Lo understreket også viktighetene av at hver enkelt nå fortalte politikerne om behovet for en slik hall i Lillehammer slik at de forstår at dette er noe som må gjøres. Fordelen med å legge en slik hall på sørsiden av Stampesletta er også at man tar vekk en del av trafikken som nå foregår på nordsiden.

Til slutt var det Ragnhild Bratberg sin tur. Hennes oppgave var å formidle behovet for flere som kan bidra i Lillehammer Fotballklubb. Per dags dato er det blant annet mangel på fire styremedlemmer. I en klubb med nesten 800 aktive og omtrent det dobbelte av foreldre så vil man tro at det finnes noen som ønsker å bidra. Det ble noe diskusjon rundt dette, blant annet at de som var engasjerte allerede brukte mye av tiden sin på den type ting, samt at mange kanskje var redde for å innvolvere seg eller ikke følte de hadde noe å bidra med. Status for LFK er uansett at om du ønsker å bidra, uavhenging av hvor mye eller hva du kan bidra med så ønskes du alltid velkommen i klubben, "Flest mulig, lengst mulig, best mulig" gjelder for alle.

 

DSC_6798.JPG

Styreleder Per Anders Bang åpnet møtet.

 

DSC_6799.JPG

Studentene ved Høgskolen i Lillehammer fortalte kort om sitt LFK-prosjekt.

DSC_6800.JPG

Kompetanse og koninuitet trakk hovedtrener Ørjan Christiansen fram som viktige faktorer for å nå sine mål.

DSC_6801.JPG

Mads Lo fortalte om fotballhall-prosjektet.

DSC_6802.JPG

Ragnild Bratberg fortalte om sine egne positive erfaringer med å sitte i styret i LFK og ønsker flere som vil bidra i klubben velkommen.

 

Generalsponsorer

Del på din Facebook-side

Styremedlemmer

Per Andreas Mæhlum

Per Andreas Mæhlum

Per, som er en samfunnsengasjert Lillehammer patriot, er utdannet økonom og har bred erfaring innenfor ulike ledende stillinger i næringslivet. Han driver i dag et eget rådgivningsfirma. Per er opptatt av og engasjert i lokal næringsutvikling med særlig vekt på kultur, idrett, arrangementer og turisme som spydspisser.

(Foto: Hanne-Kjersti Iversen)

Leder

Styret

Eksterne butikker

havdelikatesser logo lowres

LFK setter fokus på mentale ferdigheter i fotball

På et overordnet nivå er ferdighetsbegrepet i fotball definert slik: Valg + utførelse = Fotballferdighet Den ferdigheten det er minst kunnskap og fokus på er psykologi i fotball. Derfor ble Peder Lysholm Daviknes, nyudannet idrettspsykolog med fordypning i fotball, invitert til Stampa torsdag 18. oktober. Han hadde først en workshop med juniorlaget, og hadde sammen med juniortrener Wangberg økt med G19. Deretter holdt han et foredrag for trenerforum den samme kvelden. (På bildet: Idrettspsykolog Peder Daviknes i innledningen av foredraget. Fotograf: Vegard Vikøren)

Trenerskifte i LFK

Lillehammer FK og Ørjan Christiansen er enige om at det ikke er grunnlag for et videre samarbeid og forlengelse av en avtale etter denne sesongen. Christiansen inngikk i 2017 en toårsavtale med klubben, og han har hatt en kombinasjonsstilling som A-lagstrener og sportssjef senior. Klubben understreker at partene skilles som venner. - Styret takker Christiansen for tiden i klubben, der A-laget inneværende sesong lenge var med i kampen om et opprykk. Styret håper å ha personen som overtar som hovedtrener på plass med det aller første, sier daglig leder Eirik Torbjørnsen.

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer