Publisert: 08. mars 2017 - Eirik Torbjørnsen

UngdomsXtra

UngdomsXtra inngår som ett av flere spennende Xtra tilbud i  LFK i barne- og ungdomsfotballen. Tilbudet består av ungdomsskoleelever som jobber under målsetningen "Best mulig".

Varigheten strekker seg fra høstferie til påskeferie, og treningene gjennomføres tirsdager etter skoletid når det ikke kolliderer med krets- og sonetreninger. Totalt er det 15 gutter og 15 jenter som har fått plass i tilbudet denne sesongen. LFKs G19 trener, Henrik Wangberg, er ansvarlig for guttene, mens LKFKs A-trener Bjørn Håkon Andersen har hovedansvaret for jentene.

Amalie Rød og Martin K Osvold er to av spillerne i UngdomsXtra. Amalie og Martin går i 8.klasse og født i 2003. De har begge gått Fotballinjas Xtratilbud fra 4-7. klasse og er altså nå på sitt 5 år med xtratilbud utover det vanlige klubbtilbudet. Martin spiller på G14 laget til LFK og har en drøm om å få spille for Manchester United og landslaget. Men først skal han gå gradene i LFK, og foreløpig trener han 5-6 ganger i uka inkludert egentrening. "Jeg synes det er bra trening på UngdomsXtra. Det er litt annerledes enn på vanlig klubbtrening. Det er mer fokus og mer seriøst", sier Martin.

Amalie liker at jentegruppa er blandet på årskull. Amalie, som er 13 år, har i vinter hospitert på J17 laget til LKFK. Her har hun spilt NM kvalifiseringskamper og hun forteller at det har gått bra: "Det har gått bra å spille NM kvalikk for J17, og jeg liker at det er høyere balltempo og at jeg blir utfordret på fart". Amalie elsker fotball og trener 6-7 ganger i uka. Hun håper å kunne spille på A-laget til LKFK når hun er ca. 15 år. Et av forbildene hennes er Ada Hegerberg. Neste uke reiser hun til Barcelona for å se sitt andre store forbilde i aksjon - Messi på Camp Nou.

Sportslig ansvarlig for UngdomsXtra er Børge Toft. Han er lærer for toppidrettselevene på Lillehammer vgs og en del av trenerteamet rundt G19. Toft påpeker viktigheten av å kunne differensiere på nivå og ferdigheter hvis man skal drive spillerutvikling: "Vi har mange gode Xtratiltak i klubben som gir muligheter for ekstratreninger for aldersgruppen 4-7 klasse. Her er alle barn velkommen uavhengig av klubbtilhørighet, ferdighetsnivå og ambisjoner. Men både klubben og Indre Østlandfotballkrets jobber under visjonen Flest mulig-Lengst mulig-Best mulig. Det forplikter!  Vi må derfor evne å legge til rette for at unge som vil bli "best mulig" også får treningsmuligheter hvor man hele tiden utfordres på nivå og ferdigheter. Ulike hospiteringsordninger og dette tiltaket er eksempler på hvordan dette gjøres i LFK".

I mai åpner vi for nye påmeldinger til Xtratilbudene våre. Følge med på hjemmeside og sosiale medier.

Generalsponsorer

Del på din Facebook-side

Styremedlemmer

Per Andreas Mæhlum

Per Andreas Mæhlum

Per, som er en samfunnsengasjert Lillehammer patriot, er utdannet økonom og har bred erfaring innenfor ulike ledende stillinger i næringslivet. Han driver i dag et eget rådgivningsfirma. Per er opptatt av og engasjert i lokal næringsutvikling med særlig vekt på kultur, idrett, arrangementer og turisme som spydspisser.

(Foto: Hanne-Kjersti Iversen)

Leder

Styret

Eksterne butikker

havdelikatesser logo lowres

LFK og Roterud utvider avtale

Tonen er god, og samarbeidet ga mersmak! Lillehammer FK og Roterud IL Fotballgruppa har signert en forlenget avtale for 2019 som inneholder en rekke nye fellestiltak – til glede for begge klubbene!

Øker utviklingskompetansen i LFK

Helgen 16-18. november gikk startskuddet for NFF Spillerutvikling B i regi av NFF Indre Østland og NFF Akershus. Dette er første gang kurset avholdes i regi av disse kretsene, og det er en del av første runde noensinne på landsbasis. Blant 16 deltakerefinner vi trenerne Henrik Wangberg og Børge Toft som representerer Lillehammer Fotballklubb. Minstekravet for opptak på NFF Spillerutvikling B er bestått UEFA B-lisens.  (Fotograf: Eivind Sollie. Børge Toft og Henrik Wangberg er hhv nr. 2 og 3. i rad to fra venstre på bildet)

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer