Publisert: 14. 2019 - Harald Renolen

Faaberg Fotball og Lillehammer Fotballklubb vedtok i sine styremøter 7. og 8. januar å gå inn for en samarbeidsmodell. I 2019 innebærer samarbeidet to felles juniorlag i G19-klassen. Fra 2020 er intensjonen samarbeid på flere fronter som følge av årets samarbeid.

Pressebilde FF LFK

Bakgrunn:

Med bakgrunn i interesse for å løfte lokalfotballen samlet sportslig administrasjon i Faaberg og LFK seg våren 2018, og begynte samtaler om 2019/2020. Dette var mulig fordi det var klima for samarbeid i begge styrene.

For Faaberg var Henning Brendstuen ansvarlig, og for LFK var Henrik Wangberg ansvarlig. I tillegg var Per Myhre (FF), Johan Georg Johnsen (FF), Magnus Beite (LFK) og Russell Hullett (LFK) viktige bidragsytere i disse samtalene.

Etter en intensiv møterekke landet sportsadministrasjonen i de to klubbene et likelydende forslag til vedtak som ble oversendt styrene for behandling. Dette ble vedtatt i uke 2 2019 av begge styrene! Ønsket fra styrene nå er et fellesmøte mellom styrene hvor intensjoner, målsetninger og rammer for videre samtaler blir definert.

2019

I år setter klubbene i gang et pilotprosjekt som innebærer følgende:

  • Felles G19-1 kalt Lillehammer FK/Faaberg 1 påmeldt G19 Elite
  • Felles G19-2 kalt Lillehammer FK/Faaberg 2 påmeldt G19 1. divisjon

Trenings- og kamphverdag vårsesong vil i all hovedsak skje på Stampesletta. Høsten 2019 vil trenings- og kamphverdag foregå primært på Jorekstad.

Henrik Wangberg, Per Myhre og Kim Solberg fungerer som trenere og vil fordele oppgaver seg imellom i nær fremtid.

2020

Som et premiss for samarbeid i 2019 la sportsadministrasjonen ned et krav om at styrene samles rundt samtaler om samarbeid fra 2020. Styrene samles i februar og kommer til å diskutere ulike løsninger for samarbeid med innspill fra sportslig administrasjon i klubbene.

En unik mulighet og et spennende år

Henning Brendstuen er sportssjef i Faaberg Fotball og sier i en kommentar at juniorspillerne nå får en unik mulighet til å skrive historie:

Hvis vi lykkes i år skaper vi et klima som kan bidra til samarbeid mellom klubbene. Et utvidet samarbeid fra 2020 kommer som en direkte konsekvens av at det har fungert på G19 i 2019, noe som betyr at juniorspillerne kan skrive historie. Dette krever mye av våre unge spillere og trenerapparatet i klubbene, noe jeg har stor tro på at vil fungere!

Henrik Wangberg er fungerende sportssjef i LFK, i tillegg til rollen sin som hovedtrener G19 og uttaler følgende:

Det blir et spennende år. Å forene to kulturer er en stor jobb. Ved å ha god kvalitet på både Jorekstad og Stampesletta samt nærvær på begge arenaer i 2019 håper vi å bygge kultur. Gjennom hele året håper vi ledere, spillere og foresatte sammen skaper en kultur for fremtiden. Vi håper å skape en utviklingsarena på G19 i år som blir enda bedre enn før, noe miljøene i begge klubber er innstilt på.

Begge sportssjefene avslutter med at de ser frem til sesongen 2019!

Generalsponsorer

Støtt oss gjennom strømavtalen din!

Visste du at Eidsiva Energi har lansert en strømavtale som heter «Lagspiller»? Det er en strømavtale som gir klubben du velger ekstra støtte hvert år uten at du trenger å foreta deg noe eller betale noe ekstra.

Protokoll fra årsmøtet 14.03.19

Årsmøtet ble gjennomført 14.mars, med nok kake til alle fremmøtte. Her er protokoll fra årsmøtet.  

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer

Støttespillere

Advokat Geir Berg