Publisert: 12. desember 2018 - Karen Sann Fougner

Tonen er god, og samarbeidet ga mersmak! Lillehammer FK og Roterud IL Fotballgruppa har signert en forlenget avtale for 2019 som inneholder en rekke nye fellestiltak – til glede for begge klubbene!

Roterudsamarbeid

Ett år etter at den først avtalen ble signert er konklusjonen fra begge klubber tydelig: Sammen blir vi bedre! Både LFK og Roterud deler «flest mulig - lengst mulig» som grunnlag for driften, og gjennom flere konkrete tiltak i 2019 skal ulike utviklingstiltak nå forsterkes.

- Det har vært en god og nær dialog klubbene imellom i 2018, preget av åpenhet og tillit. At avtalen nå utvides er et uttrykk for at begge klubber ser seg tjent med å jobbe sammen, til det beste for mange hundre barn og ungdommer, sier LFKs daglige leder Eirik Torbjørnsen.

Ett av de nye tiltakene for kommende sesong er muligheten for fellestreninger mellom LFK jr. 2 og Roterud jr. Klubbene skal også i løpet av vinteren utarbeide en felles aktivitetsplan som kan inneholde keepertiltak, samarbeid om trener- og dommerkurs, spillerutviklingstiltak, deltakelse i hverandres trenerforum og felles klubbopplæring i administrative systemer som FIKS og Rubic.

Ellers inneholder avtalen fortsatt et viktig grunnpunkt, der begge klubber skal oppfordre spillere til å tilhøre eget lag og kameratgjeng til etter G16.

Bildet som følger denne saken er av sportssjef for ungdom i LFK, Rune Osvold (t.v.), og sportslig leder i Roterud IL Fotballgruppa, Tor Sortåsløkken, avbildet da avtalen for 2019 ble signert.

Generalsponsorer

Kontaktinformasjon

Lillehammer fotballklubb

Postboks 35, 2601 Lillehammer

Org.nr: 981623916

 

Daglig leder:

Karen Sann Fougner (dagligleder@lillehammerfk.no)

 

Sportslig leder:

Henrik Wangberg (hwangberg@lillehammerfk.no

 

Banefordeler og dugnadsansvarlig:

Knut Arne Vassdokken (knutarne@vassdokken.no

 

Webansvarlig: 

Trine Anette Kvalen (web@lillehammerfk.no)

 

Fotball Xtra: 

Henrik Wangberg (fotballxtra@lillehammerfk.no

Neste A-lagskamp

Ingen registrerte kamper

Tabell

Kampkalender

Hovedsponsorer

Gullsponsorer

Sølvsponsorer

Støttespillere

Advokat Geir Berg